Herken je jezelf hierin?

Na deelname aan spirituele praktijken zoals Ayahuasca, cacaobliss, Kundalini-activatie, Bodywork, of ademsessies ervaar je mogelijk het gebrek aan passende nazorg.

De ontsluiting van je levensenergie kan overweldigend zijn, en je zoekt naar manieren om deze effectief te benutten.

Emoties die tijdens en na deze sessies en ceremonies naar boven zijn gekomen vragen om extra steun, om zo de lagen van conditionering te kunnen doorbreken.

Je zoekt helderheid over de inzichten en visioenen die je tijden sessies hebt opgedaan , en hoe deze te integreren in je dagelijks leven.

Er kan sprake zijn van fysieke en mentale weerstand, zowel voor als na het ervaren van een spirituele sessie, en je wilt deze barrières graag overwinnen om genezing en transformatie te stimuleren.

Terwijl je door dit proces gaat, worden oude triggers zichtbaar, waarbij je ondersteuning nodig hebt om deze effectief aan te kunnen.

Doordat er twijfel is over het volgen van een energetische sessie zoek je naar een concrete benadering die je leven positief kan beïnvloeden.

Traditionele coaching voelt te abstract en te verbaal; je verlangt naar flexibele een aanpak die daadwerkelijk leidt tot de verandering die je wenst.

 

 

 De Yucelmethode geeft overzicht, inzicht en benadrukt innerlijke krachten  en stimuleert daadwerkelijk om de regie in handen te nemen.

Wat is de Yucelmethode?

De Yucelmethode is een benadering die de nadruk legt op de innerlijke kracht  van ieder individu, met respect voor hun unieke persoonlijke situatie. Omdat het de nadruk legt op de innerlijke kracht sluit dit naadloos aan op de LEAP sessie, waarmee lifeforce ofte wel kundalini ernergie wordt geactiveerd. Tijdens een consult met de Yucelmethode staat de hulpvrager centraal als beheerder van zowel zijn uitdagingen als het helingsproces. Met de ondersteuning van een tijdelijke begeleider, werkt de hulpvrager actief aan een positieve verandering in zijn leven, gericht op heling en manifesteren. Deze methode benadrukt dat een persoon meer is dan zijn fysieke of mentale problemen en uitdagende situaties, en stimuleert heling- en manifestatiekracht door dit inzicht te verdiepen.

Met behulp van een koffer vol kleurrijke blokken kun je een tastbare voorstelling maken die jouw huidige levenssituatie of een essentieel thema symboliseert. De verschillende vormen en kenmerken van deze blokken, samen met het proces van het opzetten van de opstelling, bieden een heldere en eenvoudige structuur voor zowel jou als je begeleider om je situatie, thema of probleem te analyseren. Deze methode leidt vaak verrassend snel tot diepgaande inzichten over de kern van de kwestie. Hierdoor krijg je beter inzicht en ontwikkel je ideeën over mogelijke acties en oplossingen.

“De Werkwijze van de Yucelmethode Uitgelegd”

Bij de Yucelmethode creëer je als hulpvrager – individueel, als gezin of familie – een visuele representatie van je levenssituatie of problemen met behulp van kleurrijke blokken. Gedurende het begeleidingsproces bouw je meerdere keren een opstelling, waardoor veranderingen duidelijk zichtbaar worden. Elke opstelling bestaat uit verschillende elementen: de hulpvrager zelf wordt gesymboliseerd door een balk in diverse uitvoeringen, terwijl ondersteunende en belastende factoren worden weergegeven door T-vormige en rechthoekige gekleurde blokken.

Jij als hulpvrager hebt de vrijheid om te kiezen welke soort, grootte en kleur blokken je gebruikt om specifieke krachten of problemen uit te beelden. Je geeft ze een eigen naam, betekenis en functie. De begeleider faciliteert het proces door open, niet-sturende vragen te stellen.

Na elke sessie neem je een foto van jouw unieke opstelling mee. Deze foto vervangt het traditionele sessieverslag. Je kunt deze foto thuis opnieuw bekijken of gebruiken als basis voor gesprekken met anderen. Zo blijft het helingproces ook tussen sessies door actief voortduren.

 

Voordelen van de Yucelmethode: Visueel, Beeldend en Tastbaar”

De Yucelmethode stelt de hulpvrager in staat om zijn of haar situatie op een tastbare manier te bouwen, zien en ervaren. In veel gevallen spreekt een beeld meer dan duizend woorden. Deze methode biedt een alternatief voor mensen die traditionele hulpverleningstechnieken te abstract of te verbaal vinden. De door de Yucelmethode gecreëerde opstellingen zijn duidelijk zichtbaar en tastbaar. Bovendien behoudt de hulpvrager de eigenaarschap over zijn of haar probleem; de ondersteuner speelt een ondersteunende rol.

Het proces van bouwen met blokken resulteert in een tastbare opstelling die de vrijheid biedt om naar wens te visualiseren en te manipuleren. Men kan de blokken verplaatsen, vanuit verschillende hoeken bekijken (externalisatie), en zo het perspectief letterlijk en figuurlijk verschuiven. Dit visuele en tactiele proces helpt om concrete inzichten te verkrijgen en biedt de mogelijkheid om direct in actie te komen tijdens het bouwen zelf, met het gesprek dat hier naadloos op aansluit.

Door steun- en lastblokken te kiezen tijdens een gesprek, krijgen zowel de hulpvrager als de ondersteuner vaak snel een helder beeld van de situatie. De opstelling verheldert de samenhang tussen persoonlijke krachten en kwetsbaarheden. De Yucelmethode stimuleert dialoog en onderzoek naar wat de hulpvrager zelf, en belangrijke anderen in zijn of haar leven, kunnen doen om positieve veranderingen aan te brengen in uitdagende situaties.

Prijzen

Eerste sessie van 90 minuten: €90 ,-
Vanaf sessie 2 van 75 minuten: €75,-

Boek een consult

“Empowerment en Veerkracht: Kern van een Vernieuwende Dialoog”

Tijdens het bouwen met de Yucelmethode ervaart de hulpvrager direct empowerment en veerkracht. Dit proces van bewustwording ontvouwt zich gedurende het bouwen. De methode biedt de hulpvrager de mogelijkheid om de leiding te nemen, zelfstandige keuzes te maken en de impact van deze keuzes direct te zien. De hulpvrager leert om zijn of haar krachten of kwaliteiten, die nodig zijn om lasten te dragen, letterlijk te ‘grijpen’. Dit bouwproces kan iemands perspectief veranderen, waardoor nieuwe gezichtspunten ontstaan die zowel de hulpvrager als de ondersteuner kunnen verkennen.

 

De aanpak is flexibel, met ruimte voor meerdere perspectieven, en de hulpvrager bepaalt het tempo van het proces, inclusief de diepgang en snelheid waarmee men te werk gaat. Met de opstelling worden de mogelijkheden voor diepgaande vragen vergroot en het gesprek verloopt vaak vloeiender. Terwijl de hulpvrager bezig is met het bouwen en bekijken van zijn of haar opstelling, houdt hij of zij een blok vast. Samen met de ondersteuner, die naast de hulpvrager zit, wordt de opstelling of het specifieke blok bekeken. Oogcontact is hierbij niet altijd nodig, maar toch wordt er samen gewerkt. Dit zorgt voor een andere, meer open vorm van gesprek.

Yucel consult boeken